For tiden er det PKK som gjelder

For tiden er det PKK som gjelder!

Utsagnet kommer fra Promeister Academys kurs og aktivitetskoodinator, Silje Guleng.

-«Vi merker at verkstedene prioriterer PKK sertifiseringen nå og det er bra. Vi har bare tid og vei for å få flest mulig igjennom før fristen 1. oktober 2021. Veidirektoratet har vært tydelig på at det ikke blir noen forlengelse av fristen» forteller Guleng.
Tall vi har hentet fra veidirektoratet viser at registererte kontrollører som skal sertifiseres innen lette eller tunge kjøretøy er 12 190 personer. Per i dag har bare 2 576 personer blitt sertifisert, 9 614 gjenstår.

 

-« Vi i Promeister vil gjøre hva vi kan for å få flest mulig igjennom inne fristen. Vi har i år arrangert kurs i Tromsø, Steinkjer og Dokka i tillegg til våre faste kurssenter i Ski og Bergen. Til våren tilbyr vi også PKK sertifisering i Kristiansand. Vi jobber også med å få på plass et kurssenter i Trondheimsområdet» forteller Guleng.

-«Under utvikling av våre kursgjennomføringsmodeller, har vi hatt fokus på å redusere tapt «skrutid» så mye som mulig. Dette bidrar til å holde kostnadene nede for verkstedene. Vi tilbyr e-læring man kan ta hvor som helst når som helst før kurset. Dette gjør at du har mindre tid vekke fra verkstedet ditt, når du tar kurs hos oss. Noen steder har vi også forskjøvet kurstidspunktet til ettermiddag/kveld» forklarer Guleng.

Resultatet er at alle våre sertifiseringskurs innen PKK, er markedets rimeligste løsning.

2 dg. tapt «skrutid»     a kr. 12000,-                       = kr. 24000,-

Kursavgift:                                                                  = kr. 11500,-

SUM KOSTNADER                                                     = kr.35500,-

Andre aktører i Markedet

3 dg. Tapt «skrutid»     a kr.12000,-                       = kr.36000,-

Kursavgift                                                                   = kr.10000,-

SNITT ANDRE AKTØRER                                           = kr.46000,-

 

-«I tillegg har vi stort fokus på å tilby PKK grunnopplæring. Dette er et 60 timers kurs for å kunne bli sertifisert kontrollør for de som ikke er omfattet av overgangsordningen. Disse kursene foregår på våre kurssenter i Ski og Bergen» sier Guleng.

Les mer om våre PKK kurs i vår digitale kurskatalog

Vi satser på kurs innenfor hybrid og EV-teknikk

Vi satser på kurs innenfor hybrid og EV-teknikk

Etterspørselen på kurs innen hybrid og EV-teknikk er stor. Mange tar det første kurset som mål å gi kunnskap slik at det trygt og sikkert kan foretas servicearbeid og mindre reparasjoner i henhold til gjeldene lovverk. Vi håper å kunne legge til rette for at flest mulig mekanikere skal kunne gjennomføre alle tre kurs og oppnå teknikerkompetanse innenfor hybrid og EV-teknikk.

Løpet for å bli tekniker består av tre kurs.

7.1 innføring i hybrid og EV teknikk

Kurset er et innføringskurs i ulike løsninger innen hybrid- og elektriske kjøretøy. Kurset har som mål å gi kunnskap slik at det trygt og sikkert kan foretas servicearbeid og mindre reparasjoner i henhold til gjeldene lovverk. Vi er blant annet innom:

Forstå farer ved arbeid med høy spenning og store strømstyrker.

Bruk av riktig verktøy og verneutstyr

Kjenne til oppbygging og funksjon på ulike høyspenningsanlegg.

Praktisk arbeid på kjøretøy og HV-komponenter

Klima og miljø

Kurset er på totalt 20 timer hvor 10 timer er e-læring.

7.2 Hybrid og EV teknikk

Kurset inneholder ulike tema og problemstillinger ved arbeid på hybrid- og elektriske kjøretøy. Kurset har som mål å skape kunnskaper slik at det sikkert kan gjennomføres service og reparasjon av ulike kjøretøy med elektrisk eller hybrid fremdrift. Vi er blant annet innom:

Forstå fare ved høy spenning og store strømstyrker.

Bruk av riktig verktøy og verneutstyr

Praktisk arbeid på kjøretøy med vektlegging på diagnose

Bli kjent med ulike varianter av HV- batteri

Isolasjonsmåling (megging)

Kjenne til ulike lade muligheter og ladeutstyr

Gjennomgang av bilens HV- komponenter

Kursets varighet er totalt 20 timer hvor10 timer er e-læring

7.3 Hybrid og EV teknikk, teknikerkurs

Kurset inneholder ulike tema og problemstillinger, kjente utfordringer og praktiske løsninger på hybrid- og elektriske kjøretøy.

Kurs 7.1 og 7.2 må være gjennomført for å kunne delta på dette kurset da dette er siste del i en kursrekke som gir teknikerkompetanse. Vi er blant annet innom:

Bli kjent med aktuelle “assistent-systemer”.

Diagnose og vedlikehold

Nyheter innen hybrid og EV

Kursets varighet er totalt 29 timer hvor15 timer er e-læring

Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk slutt test.

 Finn riktig kurs og kursdatoer her

Nytt skoleår med e-læring og hardware

Nytt skoleår med e-læring og nye tekniske undervisningsmodeller

E-læring er i fokus som aldri før, det gir god læring og fleksibilitet. Siste tiden er det utviklet et stort antall ny moduler innen:
Elbil, hybridteknikk, motorstyring og måleteknikk. I dag er Electude størst på E-læring i kjøretøyteknikk.
Hus at lisensene for elever på kjøretøy og TIP må fornyes.

Les mer om Electude her

 

Hardware modeller

Vi har nå fått bestilling på flere Electudes integrerte Toyota Prius 3-treningsprogram. Undervisningsmodellen er forhåndsinnstilt med ti forskjellige feil som man kan eliminere ved praktisk trening. E-læringen vår kombinerer tekst, fotorealistisk grafikk og spørsmål for å veilede eleven fra de grunnleggende komponentene i hybridkjøretøyet, inkludert drivtyper, hybridbatteriet, ECVT-drivtog og sikkerhetsprosedyrer. Ved å bruke den medfølgende utbryterboksen for strømstyringsmodulen (PCM), høyspenningsbatteriet og andre målepunkter, kan elevene fullføre diagnoseoppgaver uavhengig og oppleve å løse vanlige problemer.
Vi tilbyr alt en lærer og elev trenger for å lykkes med å forstå hvordan og hvorfor hybridkjøretøyer fungerer, samt fullføre diagnostiske og reparasjonsprosedyrer.

Les mer om de forskjellige undervisningsmodellene her