Lærer på TIP-kjøretøy på kurs hos ProMeister, for å tilpasse seg ny læreplan.

Lærer på TIP-kjøretøy på kurs hos ProMeister, for å tilpasse seg ny læreplan.

Fra høsten 2020 inngår opplæring i Elbil- og Hybridteknikk i læreplanen for kjøretøy.

Dyktige og engasjerte lærere fra Akershus deltok på kurset som ble gjennomført på vårt opplæringssenter i Ski.

Elektriske – og hybridkjøretøy kommer til å besøke verkstedet stadig mer. Stadig flere familier har en elektrisk bil som nummer to. Da andelen av disse bilene stadig er økende, er det viktig at vi tilegner oss system- og vedlikeholds kunnskap.

Kurset er et innføringskurs i ulike hybridløsninger- og elektriske kjøretøy. Kurset har som mål å gi deg kunnskap slik at du kan foreta servicearbeid og mindre reparasjoner på disse kjøretøyene. For å delta på kurset så ønsker vi at du er mekaniker, og har en grunnleggende forståelse for bilteknikk.

Les mer om våre hybrid og Ev teknikk kurs her